Saturday, February 6, 2010

Vietnam: Bird flu appears in the Central Highlands

QĐND - Saturday, June 2, 2010, 1:3 (GMT +7)
QĐND - Afternoon 5-2, Department of Animal Health said that the avian influenza are at risk of outbreak back in many places. Notably, in the same time, both the North (Dien Bien province), Central (Ha Tinh) and Southern (Ca Mau, Soc Trang) appeared translated flu.

In Ca Mau, flu recurrence after service last May 12-2009, services continuing past arise in two families in An Xuyen commune, Ca Mau City more than 1040 ducks died and forced destruction. Until now, progress has spread to eight communes in three districts of the city of Ca Mau province with a total poultry destroyed the 1018 chickens, ducks 3112 and 24 thousand children.

Days 5-2, Chi Kon Tum provincial Veterinary Bureau has also destroyed nearly 1300 ducks, 157 chickens and 64 thousand children, 250 eggs of a breeding households residing in rural Dak Me, Bo Y commune, Ngoc Hoi district for bird flu.

Original:
Cúm gia cầm xuất hiện tại Tây Nguyên
QĐND - Thứ Bẩy, 06/02/2010, 1:3 (GMT+7)
QĐND – Chiều 5-2, Cục Thú y cho biết, dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại nhiều địa phương. Đáng chú ý là trong cùng thời điểm, cả miền Bắc (tỉnh Điện Biên), miền Trung (Hà Tĩnh) và miền Nam (Cà Mau, Sóc Trăng) đã xuất hiện dịch cúm.

Tại Cà Mau, sau khi dịch cúm tái phát cuối tháng 12-2009, vừa qua dịch tiếp tục phát sinh tại hai gia đình ở xã An Xuyên, thành phố Cà Mau làm hơn 1.040 con vịt bị chết và buộc tiêu hủy. Đến nay, dịch đã lan ra 8 xã thuộc 3 huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau với tổng số gia cầm bị tiêu hủy là 1.018 con gà, 3.112 con vịt và 24 con ngan.

Ngày 5-2, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cũng đã tiêu hủy gần 1.300 con vịt, 157 con gà và 64 con ngan, 250 quả trứng của một hộ chăn nuôi trú tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi vì bị cúm gia cầm.

No comments: